Resume icon 150 BW ~ Wintergarden

Resume icon 150 BW